KundloginKlicka på länken under för att komma till Rättskemis kundlogin sidor för kriminalvården, arbetsplatsprover behandlingshem samt sjukvården.

Länk till kundlogin


KUNDUNDERSÖKNINGUnder hösten 2010 genomförde Rättsmedicinalverket en webbaserad kundundersökning med syftet att få ett underlag till en förbättrad service. Kunderna betygsatte den rättskemiska verksamheten utifrån den sammanfattande Nöjd-Kund-Index, NKI och utifrån enskilda faktorer, enligt Statistiska Centralbyråns modell. Betygsindex varierar mellan 0 och 100. Ju högre indexvärde, desto nöjdare är kunden. Kunderna som svarade på Rättsmedicinalverkets undersökning var mycket nöjda överlag. NKI-värdet var 85 och medelindex för de fem faktorerna var 86, vilket är mycket högt.

Faktorn Kompetens fick högst betygsindex (90). Enligt undersökningens modellanalys var det faktorn Effektivitet som bör prioriteras i ett förbättringsarbete och faktorn Bemötande som om möjligt bör förbättras.

Webbenkätens svarsfrekvens var 44 procent (149 kunder), vilket är relativt lågt. Resultaten ska därför tolkas med försiktighet.

Ladda ner hela rapporten.

Har du frågor kring innehållet i rapporten är du välkommen att kontakta Nina Ringquist på e-post nina.ringquist@rmv.se.


Uppdaterad: 2014-03-17

Skriv ut