Riskbedömning och riskhanteringOmvandling av livstidstraff

 

Rättsmedicinalverket har sedan många år utfört riskbedömningar, bland annat i samband med rättspsykiatriska utlåtanden när frågan om ”särskild utskrivningsprövning” skall belysas.

I förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid regleras att Rättmedicinalverket ansvarar för genomförandet av utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

En sammanställning har gjorts i rapportform beträffande verksamheten med omvandling av livstidsstraff och finns tillgänglig

 


Skattningsinstrument för riskbedömning och riskhantering

 

Rättsmedicinalverket följer successivt utvecklingen beträffande riskbedömning och riskhantering såväl nationellt som internationellt. Sedan 2008 har RMV bedrivit ett utvecklingsarbete med syftet att utveckla en svensk version av ett Kanadensiskt skattningsinstrument för identifiering av behov av stödinsatser och risknivåer för att förebygga återfall i brott - LSI-R™ (Level of Service Inventory Revised).

Sedan oktober 2010 finns en komplett svensk version av LSI-R™ utvecklad. Materialet distribueras av RMV med ensamrätt i Sverige


Uppdaterad: 2016-03-31

Skriv ut