Forskning och utvecklingNya läkemedel lanseras ständigt och nya illegala droger uppkommer och sprids snabbt. Alla toxikologiska bedömningar bygger på vetenskapligt underlag. Kunskaperna om nya analysmetoder och olika ämnens skadlighet behöver ständigt uppdateras. Forskning och utveckling är därför en integrerad del i det dagliga rättskemiska arbetet.

Ett antal medarbetare är disputerade och ett nära samarbete finns med Hälsouniversitetet i Linköping, dit professorer och lektorer är knutna.

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi samarbetar också med andra universitet, exempelvis Karolinska Institutet i Stockholm, samt med olika myndigheter och samhällsinstanser såsom Kriminalvården, sjukvården och missbruksvården.

Forskning och utveckling bedrivs främst inom följande områden:
1. Läkemedels toxicitet
2. Alkoholens omsättning i kroppen.
3. Narkotika- och läkemedelsbestämningar i hår och tolkning av resultat i håranalys.
4. Nedbrytning av läkemedel och narkotika i kroppen och hur denna metabolism påverkas av ärftliga faktorer.
5. Analysmetodik inom områdena kromotografi och mass-spektrometri för bestämning av kända och okända substanser i kroppsvätskor.

Se också Forskning och utveckling inom hela Rättsmedicinalverket.


Uppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut