PubliceratHär finner du några av Rättsmedicinalverkets äldre publikationer. Publikationer är kostnadsfria och beställs per telefon 08-441 76 00 eller via e-post "rmv@rmv.se". Vid större upplagor debiteras en portokostnad.


Om Rättsmedicinalverket


Miniatyrbild av broschyren Fakta i måletFakta i målet

 

Sakkunniga svar på rättvisans svåra frågor (pdf-format 4,7 MB)- fjärde upplaga (aug 2010) En presentation av Rättsmedicinalverket som förhoppningsvis ger en god bild av vårt arbete inom rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. (Broschyr Omfång: 12 sidor Utgiven: 2010)


Miniatyr av broschyren The Facts of the CaseThe Facts of the Case

 

En presentation av Rättsmedicinalverket på engelska (Broschyr Omfång: 16 sidor Utgiven: 2009) (pdf-format, 2,3 MB)


 

Miniatyrbild av Inblick i en okänd världInblick i en okänd värld - Rättsmedicinalverket

 

Rättsmedicinalverket inrättades den 1 juli 1991 som en central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet. I denna rapport ger några av medarbetarna en inblick i den dagliga verksamheten och den verklighet och de frågeställningar som de möter i sin vardag. (RMV-rapport 1994:1 Omfång: 70 sidor Utgiven: 1994)


 

Klicka här för att läsa om publikationer för:

Rättspykiatri, Rättsmedicin, Rättskemi, Rättsgenetik


Uppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut