Alla nyheter

 • Shilan Caman

  Forskare vid Rättsmedicinalverket fick regeringsuppdrag

  2018-01-23

  Forskaren och beteendevetaren Shilan Camans arbete har gett henne ett nytt uppdrag. Regeringen har uppmärksammat hennes forskning om mäns våld mot kvinnor. Shilan kommer att delta i en utredning för att bekämpa samhällsproblemet våld i nära relation.

 • Ungdomar som ungås

  Hög samstämmighet i Rättsmedicinalverkets bedömningar

  2018-01-18

  Pressmeddelande: En kvalitetsgranskning av bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande visar på en hög samstämmighet i bedömningarna. Två specialister i barnradiologi har granskat MR-bilderna i 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning.

  - Det är ett väntat resultat som gör att vi kan utesluta något systemfel i våra metoder, säger Elias Palm, överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket.

 • Förtydligande om medicinska åldersbedömningar

  2018-01-12

  Medicinska åldersbedömningar har diskuterats under många år och under de senaste månaderna återigen mycket intensivt i media. Rättsmedicinalverket uppfattar att diskussionen handlar om många olika aspekter och frågeställningar på samma gång. Rättsmedicinalverkets ambition är att använda de bästa metoderna givet regeringens uppdrag. Det går inte att föra en relevant diskussion om Rättsmedicinalverkets nuvarande system för medicinska åldersbedömningar om vi väljer att bortse från de förutsättningar som uppdraget innebär. Rättsmedicinalverket vill med denna text förtydliga dessa förutsättningar i syfte att skapa en mer nyanserad bild i den rådande diskussionen.

 • Katarina Howner

  Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland oss

  2017-12-21

  Katarina Howner, forskare och specialist i psykiatri vid Rättsmedicinalverket, har forskat länge om psykopati och psykopatiska drag. Enligt henne skulle ett samhälle fritt från psykopater vara förskonat från mycket kriminalitet. Men det finns också anledningar till att psykopater alls existerar, de har troligen spelat en viktig roll för vår överlevnad.

 • Elektronisk informationsöverföring till polisen är igång

  2017-12-12

  Rättsmedicinalverket har den här veckan gått in i det så kallade RIF-arbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) och kommer framöver att elektroniskt skicka över information till och från polisen. Det kommer innebära ett snabbare och smidigare arbete med minskad fax- och posthantering.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.